精明商家盯上本命年 红鞋热销南京市场

到了本命年,一般人城市买些红色的糊口用品来祈福 ,现如今竟也有商家发明了本命年的商机,卖起这些本命年用品。 在南京江宁东山年夜街上有一家名为“吉利××”的本命年祈福文化用品店,内里卖的满是些红衣、红鞋和各类玉石、项链之类的祈福的物件。老板向记者先容 ,12岁是孩子初长成,24岁是一小我私家初入社会,36岁则是一小我私家成熟的时辰 ,48岁时应是功成名就,60岁当激流勇退,72岁颐养天算 。每一到本命年 ,人们习气于用红色来粉饰,但愿在人生的标记年份获得吉利。记者发明当天帮衬这家专卖店的人还不少,此中学生占了年夜大都。四周正德学院的学生张云正在遴选一对于情侣挂件 ,他告诉记者 ,他以及女伴侣行将找事情,恰好本年又是他的本命年,但愿可以或许给他带来好运 。记者问 ,买了这么个工具就能找到好事情了吗。张云笑着说,找不找获得事情照旧要本身多起劲,挂在身上也算是一种寄托 ,多给本身一点决定信念。

kpl投注-kpl竞猜-kpl官方赛事
【读音】:

dào le běn mìng nián ,yī bān rén chéng shì mǎi xiē hóng sè de hú kǒu yòng pǐn lái qí fú ,xiàn rú jīn jìng yě yǒu shāng jiā fā míng le běn mìng nián de shāng jī ,mài qǐ zhè xiē běn mìng nián yòng pǐn 。 zài nán jīng jiāng níng dōng shān nián yè jiē shàng yǒu yī jiā míng wéi “jí lì ××”de běn mìng nián qí fú wén huà yòng pǐn diàn ,nèi lǐ mài de mǎn shì xiē hóng yī 、hóng xié hé gè lèi yù shí 、xiàng liàn zhī lèi de qí fú de wù jiàn 。lǎo bǎn xiàng jì zhě xiān róng ,12suì shì hái zǐ chū zhǎng chéng ,24suì shì yī xiǎo wǒ sī jiā chū rù shè huì ,36suì zé shì yī xiǎo wǒ sī jiā chéng shú de shí chén ,48suì shí yīng shì gōng chéng míng jiù ,60suì dāng jī liú yǒng tuì ,72suì yí yǎng tiān suàn 。měi yī dào běn mìng nián ,rén men xí qì yú yòng hóng sè lái fěn shì ,dàn yuàn zài rén shēng de biāo jì nián fèn huò dé jí lì 。jì zhě fā míng dāng tiān bāng chèn zhè jiā zhuān mài diàn de rén hái bú shǎo ,cǐ zhōng xué shēng zhàn le nián yè dà dōu 。sì zhōu zhèng dé xué yuàn de xué shēng zhāng yún zhèng zài lín xuǎn yī duì yú qíng lǚ guà jiàn ,tā gào sù jì zhě ,tā yǐ jí nǚ bàn lǚ háng jiāng zhǎo shì qíng ,qià hǎo běn nián yòu shì tā de běn mìng nián ,dàn yuàn kě yǐ huò xǔ gěi tā dài lái hǎo yùn 。jì zhě wèn ,mǎi le zhè me gè gōng jù jiù néng zhǎo dào hǎo shì qíng le ma 。zhāng yún xiào zhe shuō ,zhǎo bú zhǎo huò dé shì qíng zhào jiù yào běn shēn duō qǐ jìn ,guà zài shēn shàng yě suàn shì yī zhǒng jì tuō ,duō gěi běn shēn yī diǎn jué dìng xìn niàn 。

leave a comments

image